rezerwacja od 13/03/2020 przez 30/07/2020
Dowolnie modyfikuj, usuwaj, zmieniaj!
Rezerwuj teraz

Aktualności 2020
Family ruchomy dom

62 m2, do 6 osób, 3 sypialnie, 2 łazienki i 26 m2 werandy

new
Home

Lux

Home

Plus

new
Home

Joy

Home

Smart
Drogi Użytkowniku, zgodnie z tym, co wskazano w stosownej nocie informacyjnej dostępnej pod linkiem: https://humantravel.com/pl/privacy, którego to poznanie i zatwierdzenie niniejszym oświadczasz, przypominamy o tym, że: - Pana/Pani dane mogą być wykorzystane do przeprowadzenia działań związanych z przyjęciem, wypełnieniem Karty Powitalnej (Welcome Card) oraz dopełnieniem formalności przewidzianych w przepisach o ochronie prywatności. - zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, realizowane przez nas również przy użyciu środków elektronicznych, będzie każdorazowo opierało się na zasadach poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości, zasadności, nie będzie nadmierne w stosunku do celów, dla których dane te zostały zgromadzone, a także będzie gwarantowało ochronę Pana/Pani prywatności i praw. Zgodnie z przepisami Skonsolidowanego Tekstu Ustawy o Bezpieczeństwie Publicznym, Pana/Pani dane osobowe będą mogły być udostępniane strukturze przyjmującej w celu elektronicznego przesyłania ich do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W każdym przypadku przybycia na teren wybranego obiektu, uzyskanie uprzedniej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych zgodnie z procedurami określonymi w art. 109 wyżej wymienionej ustawy, nie będzie konieczne, ponieważ jest to wymóg prawa państwowego wynikający z bezpieczeństwa publicznego: przekazanie takich danych jest zatem obowiązkowe, a odmowa odpowiedzi uniemożliwi zakwaterowanie w danym obiekcie. - Pana/Pani dane osobowe będą również wykorzystywane w celu realizacji umowy i obowiązujących zobowiązań administracyjnych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyjątkiem przypadków przewidzianych, o których mowa powyżej), ani nie będą rozpowszechniane bez Pana/Pani zgody. Podmiotami, którym ewentualnie przekazane zostaną być Pana/Pani dane będą administratorzy danych, jednostki przetwarzające i organy bezpieczeństwa publicznego. Dlatego też Użytkownik, po podaniu powyższych danych, oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, udostępnionymi przez Elite Vacanze Gestioni S.r.l. (lub przez podmioty zależne) oraz oświadcza, że został upoważniony do przekazywania danych osobowych dotyczących osób towarzyszących (członków rodziny, członków grupy itp.), którym przekaże treść powyższych informacji i od których został oddelegowany do zarządzania relacjami z Elite Vacanze Gestioni S.r.l., w tym możliwość wydania zgody zawartej w niniejszym formularzu Przypominamy, że rejestracja do Huniverse Card oznacza autoryzację na dedykowane usługi i zabiegi, bez Pana/Pani zgody nie będziemy w stanie kontynuować i świadczyć związanych z tym usług, tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby: Elite Vacanze Gestioni S.r.l. i jej podmioty zależne mogły przechowywać Pana/Pani dane urlopowe w celu rozpoznania Pana/Pani przy następnej wizycie w jednej ze struktur Gruppo Human Company, co pozwoli na zagwarantowanie Panu/Pani i osobom towarzyszącym tych samych usług również podczas kolejnego pobytu. Elite Vacanze Gestioni S.r.l. i jej podmioty zależne mogą również wysyłać Panu/Pani nasz biuletyn informacyjny i komunikaty grzecznościowe, jak również proponować Panu/Pani możliwość nowych pobytów w naszych obiektach Podczas pobytu możemy przekazywać osobom trzecim informacje o Pana/Pani pobycie, również w celu zapewnienia dostępności, odbioru wiadomości i połączeń telefonicznych W tym celu zaświadcza Pan/Pani, że jest właścicielem następującego adresu e-mail, za pośrednictwem którego Pana/Pani profil zostanie aktywowany i zweryfikowana Pana/Pani tożsamość przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania.

Change Password

Password changed!