Nieuw in 2020
Family stacaravan

62 m2, voor maximaal 6 personen, met 3 slaapkamers, 2 badkamers en 26 m2 veranda

new
Home

Lux

Home

Plus

new
Home

Joy

Home

Smart
Geachte gebruiker, Zoals aangegeven in de specifieke informatie die beschikbaar is via de link: https://humantravel.com/nl/privacy, en die u door het aanvinken van het vakje verklaart gezien, begrepen en binnen uw hoedanigheid goedgekeurd te hebben, herinneren we u eraan dat: - Uw gegevens gebruikt kunnen worden om de ontvangst te kunnen doorvoeren, de algemene kaart (welkomstkaart) in te vullen en te voldoen aan de formaliteiten die vereist zijn door de privacyregels. - In overeenstemming met de geldende regelgeving zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij ook uitvoeren met behulp van informatietechnologie, gebaseerd zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie, relevantie en zonder de doeleinden te overschrijden waarvoor ze verzameld worden en met het oog op de bescherming van uw privacy en uw rechten. Uw persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan de gastgevende structuur voor de elektronische overdracht aan de Autoriteit voor Openbare Veiligheid, in overeenstemming met de geconsolideerde wettekst inzake de openbare veiligheid. In elk geval, zodra u bent aangekomen aan de door u gekozen structuur is voor de communicatie van uw persoonlijke gegevens, uitgevoerd volgens de procedures uiteengezet in art. 109 van de eerder genoemde geconsolideerde wet, uw voorafgaande toestemming niet nodig, omdat het een door een wet van de staat vereiste naleving van de openbare veiligheidsvereisten is. Het verstrekken van dergelijke gegevens is daarom verplicht en de eventuele weigering om te antwoorden zal resulteren in de onmogelijkheid om u in de structuur te ontvangen. - Uw persoonlijke gegevens zullen ook gebruikt worden om de overeenkomst en de geldende administratieve verplichtingen na te komen. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere personen (behalve zoals voorzien in de bovenstaande kennisgeving) en ze zullen ook niet worden bekendgemaakt zonder uw specifieke toestemming. De personen die weet kunnen krijgen van uw gegevens zijn de verantwoordelijken, de gegevensverwerkers en de openbare veiligheidsinstanties. De gebruiker verklaart daarom, na bovenstaande gegevens te hebben verstrekt, kennis te hebben genomen van de informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens, ter beschikking gesteld door Elite Vacanze Gestioni S.r.l. (ofwel door zijn dochteronderneming) en verklaart geautoriseerd te zijn voor de communicatie van persoonsgegevens met betrekking tot zijn eventuele reisgenoten (familieleden, leden van de groep, enz.) aan wie hij de inhoud van de bovengenoemde informatie zal meedelen en door wie hij is gedelegeerd om het contact met Elite Vacanze Gestioni S.r.l. te beheren, inclusief de mogelijkheid om de toestemmingen die op dit formulier worden getoond te geven We herinneren u eraan dat de inschrijving voor de Huniverse Card de autorisatie van speciale services en behandelingen met zich meebrengt. Zonder uw toestemming zullen we niet kunnen overgaan tot de relevante service en kunnen we deze niet uitvoeren, daarom stemt u ermee in dat: Elite Vacanze Gestioni S.r.l. en zijn dochterondernemingen de gegevens van uw verblijf opslaat om u te herkennen wanneer u de volgende keer naar een van de structuren van de Human Company Group komt om zo dezelfde diensten aan u en uw reisgenoten tijdens het volgende verblijf te kunnen garanderen. Elite Vacanze Gestioni S.r.l. en zijn dochterondernemingen kunnen u ook onze nieuwsbrief en mededelingen sturen en u nieuwe verblijven in onze structuren voorstellen Tijdens uw verblijf kunnen we de informatie over uw verblijf aan derden meedelen, ook om de beschikbaarheid en de ontvangst van berichten en telefoontjes te garanderen Hiertoe bevestigt u dat u de eigenaar bent van het volgende e-mailadres waarmee uw profiel wordt geactiveerd en uw identiteit wordt geverifieerd voordat u met een behandeling begint.

Change Password

Password changed!